FAQ

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących produktu Traka 21.

» Ogólne
» Funkcje
» Raporty

Ogólne

Jaka jest maksymalna liczba użytkowników Traka21?
Maksymalna liczba użytkowników obsługiwanych przez system Traka21 to 250,000.

Czy każdy użytkownik może używać interfejsu w innym języku?
Tak. Traka21 posiada kilkanaście wbudowanych języków. Mogą być one przypisane niezależnie do konkretnych użytkowników.

Co się stanie jeśli drzwi nie zostaną zamknięte?
Po zdefiniowanym przez administratora czasie (od 5 do 6000 sekund), aktywuje się alarm dźwiękowy. System poprosi o zamknięcie drzwi. Do tego czasu wszystkie gniazda z kluczami zostają zablokowane.

Kto może zmienić kod PIN?
Każdy z użytkowników może zmienić swój kod PIN. Przed zmianą kodu PIN, każdy użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie poprzedniego kodu.

Jak dużo informacji gromadzi Traka21?
System zapisuje do 250,000 zdarzeń.

Jak uruchomić Traka21?
Urządzenie musi zostać podłączone do zasilania (odpowiednie okablowanie znajduje się w zestawie). Bateria zapasowa umożliwia pracę w przypadku braku zasilania. W pełni naładowana jest w stanie pracować do 12 godzin.

Co się stanie z systemem Traka21 w przypadku braku zasilania?
Jeśli zasilanie zostanie odłączone, system automatycznie przełączy się na baterię zapasową. Jeśli i ona się rozładuje pobranie kluczy poprzez logowanie, nie będzie możliwe.

Funkcje

Czy można rezerwować klucze na dany dzień/godzinę?
Nie. System Traka21 nie oferuje tej opcji. Jest ona zarezerwowana dla innych produktów Traka.

Czy mogę sprawdzić kto posiada klucze nieobecne w depozytorze?
Tak. Można to zrobić z poziomu menu na ekranie. Umożliwia to opcja szukania, która wyświetla informacje dotyczące klucza nieobecnego w depozytorze (kto go posiada) oraz klucza obecnego w depozytorze (ostatni użytkownik).

Kto może dodawać nowych użytkowników?
Nowi użytkownicy mogą być dodani przez administratora. Administrator może zmienić typ konta zwykłego użytkownika na administratora. W systemie musi być co najmniej jeden użytkownik z uprawnieniami administratora.

Czy można sprawdzić czy ktoś próbował dostać się do depozytora poprzez kod PIN?
Tak. System zapisuje w rejestrze sytuację, kiedy kod PIN zostanie trzy razy niepoprawnie wprowadzony.

Czy można sprawdzić, czy ktoś próbował pobrać klucze do których nie ma dostępu?
Nie. System Traka21 nie oferuje tej opcji. Jest ona zarezerwowana dla innych produktów Traka.

Czy można przydzielić dostęp do kluczy tylko w określonych godzinach?
Nie. System Traka21 nie oferuje tej opcji. Jest ona zarezerwowana dla innych produktów Traka.

Czy można przydzielić dostęp do kluczy na czas określony?
Nie. System Traka21 nie oferuje tej opcji. Jest ona zarezerwowana dla innych produktów Traka.

Jak sprawdzić gdzie należy zwrócić klucz?
Po wprowadzeniu kodu PIN, gniazda do których należy zwrócić klucz, podświetlają się na pomarańczowo. Dodatkowo, konkretne gniazdo może opisywać etykieta z numerem, zaplombowana razem z kluczami i iFobem.

Co się stanie jeśli klucz wróci do nieprawidłowego gniazda?
Przy próbie zwrotu klucza do nieprawidłowego gniazda, dioda LED zaświeci się na czerwono. W tym samym czasie dioda LED przy prawidłowym dla tego klucza gniazda zaświeci się na zielono. Dodatkowo, stosowny komunikat zostanie wyświetlony na ekranie.

Kiedy aktywowany jest alarm dźwiękowy?
Alarmy aktywowane są w następujących przypadkach:

  • Drzwi zostały pozostawione otwarte
  • Ktoś próbował zdjąć depozytor Traka21 ze ściany
  • Niski poziom baterii (jeśli zainstalowana)
  • Próba włamania do systemu

Czy użytkownik wie do jakich kluczy ma dostęp?
Tak. Klucze do których zalogowany użytkownik ma dostęp są podświetlone na zielono.

Raporty

Czy konieczne jest połączenie z komputerem, aby uzyskać dostęp do raportów Traka21?
Nie. Traka21 to urządzenie stand-alone, dlatego też raporty dostępne są poprzez menu na ekranie depozytora.

Czy konieczne jest użycie specjalnej aplikacji, aby wyświetlić wyeksportowane na USB raporty?
Nie. Za pomocą strony www.traka21.manager możesz wyświetlić i edytować pobrane na pamięć USB raporty.