Jak to działa?

System Traka21 zapewnia, że tylko odpowiednie osoby będą miały dostęp do określonych kluczy.

1 Użytkownik wprowadza swój indywidualny kod PIN, aby uzyskać dostęp do depozytora.

Traka 21 Closed
Removing a Key

2 Zielona dioda LED informuje, które klucze może pobrać. Świecąca się czerwona dioda LED oznacza klucze, do których użytkownik nie ma dostępu – są one zablokowane przed pobraniem.

3 Aby zwrócić klucz, użytkownik musi zalogować się do depozytora poprzez kod PIN (podobnie jak przy pobraniu).

Traka 21 Closed
Returning a Key

4 Podświetlone na pomarańczowo diody LED oznaczają gniazda do których należy zwrócić posiadane przez użytkownika klucze.

5 System umożliwia dostęp do kilku podstawowych raportów. Można je wyświetlić na ekranie lub wyeksportować na pamięć USB.

USB drive
Audit Trail
Online Management

6 Wyeksportowane dane mogą być edytowane poprzez stronę www.traka21.manager